Matomo pixel

Hepatitis B – Genel

Hepatit B, Hepatit B virüsü (HBV) ile enfeksiyon sonucu oluşan bir karaciğer iltihabıdır. (VP Photo Studio / Shutterstock)

Hepatit B, Hepatit B virüsü (HBV) ile enfeksiyon sonucu oluşan bir karaciğer iltihabıdır.

Hepatit B genellikle vakaların %95’inde tamamen ve hiçbir sonuç doğurmaksızın iyileşme görülen akut bir karaciğer iltihabı ile başlar. Ancak enfeksiyonlu olan kişilerin küçük bir yüzdesinde akut Hepatit B kronik forma dönüşür. Bu yıllar içinde ilerleyen bir karaciğer tahribatına yol açabilir. Akut Hepatit B vakalarının %1'inden daha azı ciddi karaciğer yetmezliğinin görüldüğü, aniden iyileşebilen fakat genellikle akut karaciğer nakline veya ölüme yol açan fulminan bir seyir göstermektedir.

Hepatit B virüsünün enfeksiyonlu anneden doğmamış bebeğe aktarıldığı konjenital bulaşma durumunda ise durum farklıdır: Burada doğumların büyük bir yüzdelik oranında bulaşma gerçekleşir, bu enfeksiyonlar genellikle herhangi bir önemli hastalık semptomu göstermeden seyreder fakat hemen hemen her zaman kronik bir “taşıyıcılık durumuna” yol açarlar. Bu, ilgili kişilerin kendilerinde herhangi bir şikayet görülmemesine rağmen bunların virüsü taşıdıkları ve bulaştırabilecekleri anlamına gelmektedir.

Tedavi alanında kronik Hepatit B’nin de kontrol altına alınabildiği etkin ilaçlar mevcuttur. İyileşme başarısı için ileri karaciğer sirozuna yol açan ciddi karaciğer hasarı oluşmadan önce erken teşhis ve tedaviye zamanında başlanması önem taşımaktadır. Ancak daha da güvenlisi enfeksiyondan ve hastalıktan koruma sağlayan koruyucu aşı uygulamasıdır.

Hepatit B nasıl yayılır?

Hepatit B küresel çapta bakıldığında insanlığın en büyük sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Görülme sıklığı, coğrafi konuma, etnik kökene ve risk grubuna bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Tahminlere göre dünya çapında yaklaşık 240 milyon kişi kronik olarak enfeksiyon taşımaktadır ve yılda yaklaşık 600.000 insan hastalığın sonuçları sebebiyle hayatını kaybetmektedir.  Dünya nüfusunun üçte birinden fazlasında (yaklaşık %40) geçirilmiş bir enfeksiyon tespit edilmiştir. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günün birinde hastalığın kökünü kurutabilmek için genel olarak tüm çocuklara Hepatit B aşısı önermektedir.

Avusturya’da yaklaşık 42.000 kronik HBV taşıyıcısı yaşamaktadır. Bu nüfusun yüzde 0,5’ine tekabül etmektedir. Ancak bazı risk gruplarında bulaşma oranı çok daha yüksektir (örn. Güney ve Doğu Avrupa’dan ve Asya ve Afrika’dan gelen göçmenler, tıbbi personel, uyuşturucu madde bağımlıları).   Dünya çapında birincil karaciğer karsinomlarının %60-80’ine HBV yol açmaktadır. Fakat Avusturya’da kronik Hepatit B yaygınlığı düşük olduğu için HBV ile ilintili karaciğer kanseri de nispeten daha nadirdir.

Hastalık nasıl bulaşır?

Hepatit B hastalığına Hepatit B virüsü (HBV) sebep olur.  Bu virüs sadece insandan insana kan, kan plazması, tükürük, idrar, dışkı, sperm, vajinal salgı veya anne sütü ile bulaşır. Orta Avrupa’da yetişkinlerde en sık görülen bulaşma yolu enfeksiyonlu kişilerle cinsel ilişkiye girilmesidir. Fakat enfeksiyonlu kişilerin yaralarıyla temas etmek de olası bir bulaşma yoludur. HBV, enfekte enjeksiyonlar veya enfekte kan veya kan ürünü içeren infüzyonlar yoluyla da bulaştırılır. Böbrek hastalarında hemodiyalize bağlı bulaşmalar gibi önceki bulaşma kaynakları artık günümüzde hijyen alanındaki iyileştirmeler sayesinde büyük oranda elimine edilebilmiştir.  Hepatit B çok bulaşıcıdır; virüslerin kan dolaşımına sızması için mikroskobik ölçüde küçük deri zedelenmeleri yeterlidir.

Doğum esnasında Hepatit B hastası olan gebeler vakaların %90'ında hastalığı doğum anında bebeğe bulaştırırlar. Hatta Afrika ve Asya’da Hepatitis B’nin en sık bulaştırma yolu budur.

Risk grubuna kimler dahildir?

Hepatit B özellikle belli risk gruplarında daha sık görülen bir hastalıktır. Hepatit B virüsü bulaşma riski daha yüksek olan hastalar şunladır:

 • Kronik böbrek hastalıkları olan hastalar ve diyaliz hastaları,
 • Sıklıkla kan transfüzyonu veya kan ürünü alan hastalar,
 • HIV pozitif olan ve
 • mesleki olarak kronik HBV enfeksiyonlularla sıklıkla temas içinde olan kişiler (doktorlar ve sağlık sektöründeki diğer personel, hayat kadınları, adli personel, polisler, itfaiyeciler vs.).

Ayrıca ev arkadaşlığı grupları, aile yakınları, kreşler, bakım yurtları, okul sınıfları, oyun grupları dolayısıyla enfeksiyonlu kişilerle iletişim içinde olunması halinde de Hepatit B virüsü bulaşma riski mevcuttur.

Diğer risk grupları da şunlardır:

 • Sıklıkla cinsel partnerini değiştiren ve korunmasız cinsel ilişkiye giren ve enfeksiyonlu kişilerle cinsel ilişkisi olan kişiler
 • (eski) uyuşturucu bağımlıları
 • (eski) mahkumlar
 • Psikiyatri kurumlarında ve engelli atölyelerinde bulunan kişiler
 • Hepatit B yaygınlığı yüksek olan ülkelere seyahat etmeyi planlayan kişiler
 • Hepatit B taşıyıcısı olan annelerin yeni doğmuş bebekleri

Avusturya’da 1982 yılından beri bu risk gruplarındaki kişilere kronik bir Hepatit B gelişimi riskini elimine eden koruyucu Hepatit B aşısı sunulmaktadır.  1997 yılından beri Avusturya’da tüm çocuklar (ebeveynler karşı çıkmadığı müddetçe) Hepatitis B’ye karşı aşılanmaktadır, ne mutlu ki bu sayede günümüzde Avusturya’da yeni enfeksiyonlar nadiren görülmektedir.

Hangi semptomlar ortaya çıkabilir?

Akut Hepatit B, yetişkinlik çağında, yeni enfeksiyonluların en az üçte birinde semptomatik akut Hepatit olarak İkterus (sarılık) ve hastalık belirtileri ile seyrederken hastalanan küçük çocukların neredeyse hiçbiri enfeksiyondan hiçbir şey fark etmez. Semptomatik enfeksiyonda görülen ilk şikayetler iştahsızlık, belli gıda maddelerinden hoşlanmama, bulantı, kas ve eklem ağrıları ve hafif ateştir.  Bu aşamayı ikinci hastalık aşaması takip eder. Bu aşamada deri, mukoza ve gözler sarı bir renk alır (sarılık/ikterus), dışkının rengi değişebilir ve idrarın rengi koyulaşabilir. Vakaların birçoğunda bundan sonra iyileşme başlar. Akut hastalık genellikle dört ila altı hafta sürer.

Hastalık nasıl seyreder?

Bulaşma ve hastalığın ortaya çıkması arasında bir ila altı haftalık bir süre geçer (inkübasyon süresi). Hastalık genellikle başka bir hastalığı olmayan yetişkinlerin %95’inde tamamen ve hiçbir sonuç doğurmaksızın iyileşme görülen akut bir Hepatit ile başlar.

Henüz bağışıklık sistemi olgunlaşmamış yeni doğanlara enfeksiyon bulaşması halinde vakaların %90’ında kronik Hepatit gelişir. Küçük çocukluk çağındaki enfeksiyonların %25-40’ında kronik HBV enfeksiyonu vakası görülür. Yaş ilerledikçe kronik hastalık riski azalır. Çocuklarda yetişkinlik çağına gelene kadar bir karaciğer sirozu gelişmesi riski %5’tir.

Hastalık hiçbir şikayet görülmeden veya tipik karaciğer iltihabı semptomları ile seyredebilir. Semptomatik bir Hepatit B genellikle iki ila on iki hafta sürer ve bunu aylarca süren bir nekahet dönemi (dinlenme aşaması) takip eder. Nadiren (yeni enfekte yetişkinlerin %1'inden daha azında), hayati tehdit teşkil edebilen ciddi karaciğer iltihabı (fulminan Hepatit) oluşur.

Akut Hepatit B enfeksiyonu

Hastalığın akut seyirli formu transaminazlarda yükselme (karaciğer enzimleri) ve karaciğer fonksiyonunda kısıtlanma ile karakterizedir.  Transaminazlar karaciğer hücresi enzimleridir ve karaciğer hücrelerinin tahrip olması gibi durumlarda salınırlar. Bu sebeple serumdaki enzim artış seviyesi, karaciğer hücresi tahribatının boyutunu gösterir ve kan testi ile tespit edilebilir.

Akut Hepatit B enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler virüse karşı genellikle yaşam boyu bağışıklık kazanırlar ve bunlara bir daha HBV bulaşmaz

Kronik Hepatit B enfeksiyonu

Kronik Hepatit B teşhisi akut bir iltihaplanmadan altı ay sonra kanda halen Hepatit B antijenlerinin tespit edilmesi durumunda konur. Bu durumda genellikle kanda HBV-DNA bulgusu da pozitiftir ve bu durum bağışıklık sistemi sağlıklı olan yetişkinlerin yaklaşık %5’inde görülür. Bebeklerde, çocuklarda, diyaliz hastalarında, intravenöz uyuşturucu madde suistimalinin söz konusu olduğu hastalarda, bağışıklık sistemi zayıflamış insanlarda veya kemoterapi gören kişilerde akut Hepatit B sıklıkla kronik akciğer iltihabı ile sonuçlanır.

Kronik Hepatit B şikayetsiz seyredebilir veya çok ciddi olmayan bir dizi şikayete sebep olabilir: Yorgunluk, eklem ve kas ağrıları ve sağ kaburga kavisinde ara sıra hissedilen baskı ağrısı. Hastaların bir kısmında ileri safhada karaciğer fonksiyon yetmezliğine yol açan karaciğer büzülmesi (karaciğer sirozu) gelişir. Karaciğer kanseri gelişimi riski de artar. Bulaşma ve siroz gelişimi veya karaciğer kanseri gelişimi arasında en az 15 yıl, genellikle daha fazla zaman geçer.

Teşhis nasıl koyulur?

Hepatit B şüphesi, tipik şikayetler (yorgunluk, derinin veya göz akının sararması, üst karın ağrısı) ve ilgili risk durumu (korunmasız cinsel ilişki, intravenöz uyuşturucu madde istismarı, enfekte kanla temas vs.) sebebiyle ortaya çıkar.

Birçok kan testi sonucunda teşhis konulur. Karaciğer değerlerinde bir yükselme olması karaciğer hastalıklarına işaret eder. Hepatit B teşhisi, Hepatit B virüsüne karşı antikorların (HBs antijenleri) veya doğrudan Hepatit B virüsünün tespit edilmesi ile konur. İlk teşhisin ardından düzenli kontroller (kan testleri) yapılmalıdır. Karaciğerin ultrason muayenesi karaciğer dokusundaki değişiklikler hakkında bilgi verebilir ve bu muayene yapılmalıdır.

Eğer hastalık başladıktan altı ay sonra halen bir iyileşme gerçekleşmemişse ve kanda halen virüs bulunuyorsa bu durumda kronik Hepatit B’den söz edilir. Hastalığın aktivitesinin, karaciğer hasarının ve prognozun daha iyi değerlendirilebilmesi için karaciğerden doku örneği alınması (biyopsi) gerekli olabilir. Kronik Hepatit B hastası olan kişiler karaciğer kanserinin erken teşhis edilebilmesini sağlamak için on iki ayda bir ultrason muayenesi yaptırmalıdırlar; eğer karaciğer sirozu mevcutsa bu aralık altı aya indirilmelidir.

Hangi tedavi olanakları mevcuttur?

Akut Hepatit B tedavisinde genellikle semptomların tedavi edilmesi yeterlidir. Hepatit B genellikle akut karaciğer iltihabı iyileştikten sonra kendiliğinden iyileşir.

Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda veya kronik Hepatit B’de virüs üretimini durduran ve böylece hastalık aktivitesini ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ilaçlar kullanılır.

+++ Hepatit B aşısı konusuna ilişkin daha fazla bilgi +++

Beklenen prognoz nedir?

Akut bir Hepatit B enfeksiyonu vakaların birçoğunda kendiliğinden iyileşir. Kronik tipte de hem kendiliğinden hem de uygun bir tedaviyle klinik olarak iyileşme görülebilir. Ancak genellikle hastalık ilaçlarla sadece kontrol altına alınır ve bu sebeple uzun vadeli olarak ilaç alınması gereklidir.

İyileşme şansı genel olarak hastalığın seyrine bağlıdır. Bu ise oldukça karmaşıktır ve enfeksiyon esnasındaki yaş, virüslerin çoğalma ölçüsü ve bağışıklık sistemin durumu önemli bir rol oynadığı için büyük farklılıklar gösterebilir.

Alkol ve uyuşturucu kullanımı hastalığın seyrine ilişkin prognozu kötüleştirir.

Kendimi nasıl koruyabilirim?

Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen çok etkin bir Hepatit B aşısı mevcuttur. Bu koruyucu aşı her beş yılda bir yenilenmelidir. Mevcut olan Hepatit B’nin tedavisi karşı günümüzde sahip olunan tedavi olanakları ile zahmetli, uzun süreli ve bazen başarısız olduğu için aşı büyük önem taşımaktadır. Ayrıca HBV oldukça bulaşıcıdır, bunun bulaşıcılığı HIV’dan çok daha yüksektir.

Eğer aşınız yoksa:

 • Tıraş malzemelerinizi, diş fırçanızı veya tırnak makasınızı enfeksiyonlu kişilerle birlikte kullanmayınız.
 • Enfeksiyonlu veya enfeksiyon durumunu bilmediğiniz partnerlerle cinsel ilişki esnasında kondom kullanınız (sadece Hepatit B’den dolayı değil).

Ayrıca:

 • Enjektörler ve iğneler birden fazla kişi tarafından kullanılmamalıdır.
 • Enfeksiyonlu annelerin çocuklarına doğumdan hemen sonra antikor verilmelidir.
 • Enfeksiyonlu annelerin çocukları yüksek virüs yükünün görüldüğü aktif Hepatit B evresinde (virüs yükü 107 IU/ml) emzirilmemelidir.
 • Prensip olarak başka insanların kanıyla temastan kaçınılmalıdır. (Muhtemelen) enfeksiyonlu bir materyalle temas sonrasında pasif aşı ile korunmak mümkündür (eğer Avusturya’da 1997 yılından beri tüm çocuklara uygulanan ve faydalı olan aktif Hepatit B aşısı mevcut değilse).

Yüksek derecede bulaşıcı Hepatit B hastası olan annelere yeni doğan aşılansa bile bebeği emzirmemeleri önerilmektedir. Hepatit B hastası diğer tüm anneler çocukları aşılı ise onu endişe etmeden emzirebilirler.

Potansiyel enfekte materyalle temas ettiğimden şüpheleniyorsam ne yapmalıyım?

Muhtemelen enfeksiyonlu bir kişinin vücut sıvıları ile temas edilmişse ve hiç ya da yeterli aşı mevcut değilse veya antikor titreleri hiç kontrol edilmemişse derhal bir doktora başvurulmalıdır. Muhtemelen enfeksiyonlu olan ve temas edilen kişinin de doktora gelmesi en uygunu olacaktır. Temas edilen kişiden kan alınarak bulaşıcılığın olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.

Ayrıca bir enfeksiyon şüphesinde olası enfeksiyon mevcudiyetini tespit etmek ve titreleri kontrol etmek için kan alınacaktır. Bundan sonra gerekli olması halinde aktif aşı telafi edilebilir ve bir enfeksiyonu önlemek veya bunun seyrini hafifletmek için immünglobulinler verilebilir. Enfeksiyon kaynağı ile temas sonrasında bağışıklamanın zamanında yapılması önem taşımaktadır, yani zaman kaybedilmemelidir!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von netdoktor.ch


Autoren:
Univ.Prof. Dr.Prm. Markus Peck-Radosavljevic
Medizinisches Review:
Univ.Prof. Dr.Prm. Markus Peck-Radosavljevic
Redaktionelle Bearbeitung:

Aktualisiert am:
Quellen

Cornberg M et al.: Aktualisierung der S3-Leitlinie. Z Gastroenterol 2011; 49: 871-930
World Health Organization (WHO): Hepatitis B. Fact Sheet N° 204 (Stand: Juli 2013)
 

Weitere Artikel zum Thema

Hepatitis B ist eine Entzündung der Leber, die durch eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus entsteht. Sie zählt zu den häufigsten Virusinfektionen.

Hepatitis C ist eine Entzündung der Leber, ausgelöst durch eine Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus. Alles zu Ansteckung, Verlauf und Therapie.

zur Übersicht
Newsletter-Anmeldung
×
Newsletter Anmeldung Hintergrund