Matomo pixel

Schwangere Frau sitzt auf Bett und hält sich ihren Bauch

Prenošenje virusa sa akutno ili hronično zaražene trudnice na nerođeno dete se obično dešava u poslednjem tromesečju trudnoće s mogućnošću prenosa …


Newsletter-Anmeldung
×
Newsletter Anmeldung Hintergrund