Matomo pixel

Hepatitis B u trudnoći

Schwangere Frau sitzt auf Bett und hält sich ihren Bauch
Prenošenje virusa sa akutno ili hronično zaražene trudnice na nerođeno dete se obično dešava u poslednjem tromesečju trudnoće s mogućnošću prenosa od 5-12%. (Pressmaster / Shutterstock)

Visoko infektivan hepatitis B virus (HBV) pripada najčešćim agensima virusnih infekcija. Širom sveta, ima oko dve milijarde ljudi s postojećom ili razvijenom hepatitis B infekcijom. 240 miliona ljudi trenutno je hronično inficirano, u Austriji je oko 42,000 hronično obolelo ili su nosioci virusa.

Oboljenje može biti asimptomatično, ali može voditi i ka akutnom hepatitisu ili progresivnom hroničnom zapaljenju jetre pa do ciroze i raka jetre.

Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) je 2005. godine je preporučila da svi ljudi u svetu treba da se vakcinišu protiv hepatitisa B.

Kako se uopšte prenos virusa dešava?

Prenos virusa se odigrava preko krvi ili seksualnim kontaktom. Na primer, infekcija se prenosi ubodom igle iz zaraženog šprica pri konzumiranju droge (intravenozno konzumiranje droge / "deljenje igle"), ili preko kontaminirane krvi ili krvnih proizvoda kao i kontaktom sa sekretom iz otvorenih rana. Pri seksualnom kontaktu, krvne izlučevine koje sadrže virus mogu prodreti u krv preko sićušnih ranica na sluzokoži tako otvarajući put virusu hepatitisa B.

Kako se virus hepatitisa B prenosi na nerođeno dete?

Prenošenje virusa sa akutno ili hronično zaražene trudnice na nerođeno dete se obično dešava u poslednjem tromesečju trudnoće s mogućnošću prenosa od 5-12%.

Uglavnom, ipak, infekcija se dešava tokom procesa rađanja gde dete (osim kod carskog reza) uvek dolazi u kontakt s hepatitis B virusom i inficira se u 70-95% slučajeva kod trans-vaginalnih porođaja. Imunizacijom deteta odmah nakon rođenja ili carskim rezom rizik se značajno može umanjiti. Stoga, u Austriji kao deo pregleda trudnice i deteta vrši se skrining majki na hepatitis B.

Infekcija mleka za dojenje je moguća i vodi ka daljih 5% načina inficiranja. Da li je dete snažno zaraženo u velikom zavisi od koncentracije virusa kod majke (što se može smanjiti lečenjem analognim sredstvima nikleozidima i nukleotidima u poslednjem tromesečju) a zavisi i od virusnog opterećenja koje se prenosi.

Neretko se deca nakon kontakta s virusom nazivaju nosioci virusa i „oni koji šire virus“ bez kliničkih simptoma. Kod njih se vrlo retko dešava da se bolest završi fatalno. Najveći problem kod inficirane dece se smatra visoka stopa hroničnog hepatitisa, što može voditi naknadnoj cirozi ili raku ćelija jetre.

Koje mere predostrožnosti su potrebne?

Određivanjem HBs antigena (HBsAg) kod majke u poslednjem tromesečju trudnoće, možete otkriti one žene koje potencijalno prenose virus na decu. Ukoliko postoji HBs antigen, sprovode se dalja ispitivanja radi procene rizika od infekcije. Rizik po novorođenčad od HBsAg pozitivnih majki da razviju hronični virusni hepatitis je vrlo visok, i to 90%. Stoga je važno da se deca imunizuju aktivno i pasivno odmah nakon rođenja.

Ako je HBsAg pozitivna kod majke, u drugom pregledu, treba da se istraže i HBc (HBcAK) i HBsAK antitela radi veće sigurnosti u rezultate.

Aktivna imunizacija HBV vakcinom se aktivira, i određuje status HBs kod majke – Ako je status HBsAg majke koja je upravo rodila nepoznat, vakcinacija se radi odmah nakon rođenja (postpartum) – ili ako je moguće u narednih 12 sati. Kada se HBsAg otkrije kod majke, postpartum administracija HBV imunoglobulina kod novorođenčeta treba da se uradi za sedam dana. Međutim, efikasnost ove mere se smanjuje s povećanjem vremenskog intervala.

Drugi deo post partum vakcinacije protiv HBV kod vakcinisane dece s sprovodi nakon mesec dana. Ostale vakcinacije se rade po ustaljenoj šemi. Kada dete dostigne starost od jedne godine, treba uraditi serološku kontrolu. Otkrivanje antitela HBs i HBe treba uraditi kod dece čije su majke HBsAg-pozitivne.

Koji tretmani ili preventiva su na raspolaganju?

U svakom slučaju, lečenje hepatitisa B bi trebalo – bez obzira na to da i je već poznat ili tek dijagnostifikovan – treba da se ispita. Rizici i koristi treba da se ispitaju i kod dece i majki i to kod ordinirajućeg lekara. Određivanje vrednosti ALT jetre i HBV DNA u poslednja tri meseca tokom trudnoće i nakon porođaja ima smisla i razloga. Posebno pri kontroli bolesti koja je napredovala treba je raditi u kraćim intervalima.

Tokom trudnoće, moguća je antivirusna terapija sredstvima koja su analogna nukleotidima i nukleozidima. Stoga, postojeća terapija lamivudinom, telbivudinom ili tenofovirom ili entecavirom se nastavlja. Na osnovu aktuelnih podataka, tenofovir i telbivudin treba da budu prvi izbor. Terapija interferonom-alfa treba da se prekine i u trudnoći i tokom perioda laktacije.

Ukoliko još nije započeto sa antivirusnom terapijom, to bi trebalo započeti još u trudnoći. Ova terapija treba da se nastavi najmanje šest meseci nakon porođaja.

Kod hepatitis B pozitivnih žene – koje se porode carskim rezom – to nije potrebno u cilju sprečavanja infekcije novorođenčeta. Važno je imunizovati dete odmah nakon rođenja i pozitivno i negativno.

Dojenje uprkos HBV infekciji?

Majke koje su testirane i pozitivne na HBeAg ili HBsAg s velikim brojem virusa u krvi u vreme porođaja ne treba da doje svoju decu. Ovo se misli čak i kada su deca pravilno imunizovana.

Kod majki koje su "samo" HBsAg-pozitivne, njihova deca, međutim, mogu da s doje bez brige – pretpostavljajući da je beba imunizovana prema preporuci odmah nakon rođenja aktivno i pasivno protiv hepatitisa B i sprovedene ostale preporučene vakcinacije.

Podaci iz kliničkih studija su pokazali da sredstva analogna nukelotidima i nukleozidima mogu da se otkriju u kontekstu virusne terapije u mleku za dojenje. Međutim, nema podataka o tome da li ovi rezultati podrazumevaju i zdravstveni rizik po bebu. U principu, uvek postoji rizik od infekcije, a prednosti dojenja treba usaglasiti s ordinirajućim lekarom.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von netdoktor.ch


Autoren:
Univ.Prof. Dr.Prm. Markus Peck-Radosavljevic
Medizinisches Review:
Univ.Prof. Dr.Prm. Markus Peck-Radosavljevic
Redaktionelle Bearbeitung:

Aktualisiert am:
Quellen

Vaccination plan Austria 2014: Evidence-based recommendations of the national Impfgremiums; http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/8/9/4/CH1100/CMS1389365860013/impfplan2014.pdf

Cornberg M et al.: Aktualisierung der S3-Leitlinie. Z Gastroenterol 2011; 49: 871-930

Weitere Artikel zum Thema

Hepatitis B ist eine Entzündung der Leber, die durch eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus entsteht. Sie zählt zu den häufigsten Virusinfektionen.

Hepatitis C ist eine Entzündung der Leber, ausgelöst durch eine Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus. Alles zu Ansteckung, Verlauf und Therapie.

zur Übersicht
Newsletter-Anmeldung
×
Newsletter Anmeldung Hintergrund