Matomo pixel

Gebelikte Hepatit B

Schwangere Frau sitzt auf Bett und hält sich ihren Bauch
Akut veya kronik enfekte gebe bir bayandan doğmamış çocuğa bulaşma genellikle gebeliğin son üçte birinde gerçekleşir ve %5-12 ihtimalle görülür. (Pressmaster / Shutterstock)

Yüksek derecede bulaşıcı bir virüs olan Hepatit B virüsü (HBV) dünya çapında en sık görülen viral enfeksiyon patojenlerinden biridir. Dünya çapında Hepatit B enfeksiyonu geçirmekte veya geçirmiş olan yaklaşık iki milyar insan mevcuttur.  Şu anda 240 milyon insan kronik olarak bu virüsle enfektedir, Avusturya'da yaklaşık 42.000 kronik hasta veya virüs barındıran kişi yaşamaktadır.

Hastalık hiçbir semptom göstermeksizin seyredebileceği gibi akut bir Hepatit veya ilerleyen kronik bir karaciğer iltihabına ve hatta karaciğer sirozuna ve karaciğer kanserine bile yol açabilmektedir.

Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılında küresel çapta herkesin Hepatit B'ye karşı aşılanmasını önermiştir.

Genel olarak bulaşma nasıl gerçekleşir?

Virüs kan yoluyla veya cinsel ilişki ile bulaşır. Örneğin enfeksiyon uyuşturucu madde kullanımı sırasında damara batırılan kontamine bir enjektör yoluyla (intravenöz uyuşturucu kullanımı/ “Needle-Sharing”) veya kontamine kan ve kan ürünlerinin verilmesi ya da yaraların üzerinde bulunan virüs içeren sekret ile bulaşabilmektedir.   Cinsel ilişki sırasında virüs içeren sekret veya kan çok küçük mukoza hasarlarından içeri sızabilir ve böylece Hepatitis B’nin bulaşmasına sebep olabilir.

Hepatit B anne karnındaki çocuğa nasıl bulaştırılır?

Akut veya kronik enfekte gebe bir bayandan doğmamış çocuğa bulaşma genellikle gebeliğin son üçte birinde gerçekleşir ve %5-12 ihtimalle görülür.

Fakat bulaşma esas olarak çocuğun daima Hepatit B virüsleri ile temas ettiği (sezaryen hariç) doğum esnasında gerçekleşir ve transvajinal doğumların yaklaşık %70-95’inde bulaşma meydana gelir. Ancak çocuğun doğumdan sonra hemen aşılanması ve sezaryen yapılması tehlikeyi belirgin ölçüde azaltır.  Bu sebeple Avusturya’da Anne-çocuk-defterciği muayeneleri kapsamında anne adaylarında Hepatit B kontrolü yapılmaktadır.

Anne sütü üzerinden bulaşma mümkündür ve enfeksiyonların %5’ine sebep olur. Sonuç olarak çocuğun enfekte olup olmadığı annenin virüs yoğunluğuna (bu son trimesterde Nükleoz(t)id Analogları ile azaltılabilir) ve aktarılan virüs miktarına bağlıdır.

Genellikle virüsle temas eden çocuklar klinik semptom göstermeyen virüs taşıyıcıları ve yayıcılarıdır. Çok nadir olarak bu çocuklarda ani ölümle sonuçlana hastalık seyri görülmektedir. Enfeksiyonlu çocuklarda görülen en büyük sorun Hepatitlerin yüksek oranda geç sonuçlar olarak karaciğer sirozuna veya karaciğer kanserine yol açan kronik bir seyir göstermesidir.

Hangi önlemler alınmalıdır?

Son üç aylık dönemde annenin HBs antijeni (HbsAg) tespit edilerek virüsü çocuğa bulaştırma potansiyeli olan kadınlar belirlenebilir. HBs antijeninin tespit edilmesi halinde bulaşma riskini tahmin edebilmek için daha başka muayeneler gerçekleştirilir. HBsAg pozitif annelerin bebekleri için kronik virüs Hepatiti geliştirme riski %90 ile oldukça yüksektir. Bu sebeple çocukların doğumdan sonra hemen aktif ve pasif olarak bağışıklanması çok önemlidir.

Annede HBsAg kontrolünün pozitif sonuç vermesi halinde bu sonucu kesinleştirmek için başka bir muayene ile HBc antikoru (HBcAK) ve HBsAK tespit edilmelidir.

Yeni doğan bir bebeğin annesinin güncel HBsAG durumunun bilinmediği durumlarda da doğumdan hemen sonra (post partum), mümkünse on iki saat içinde, HBV aşısı ile aktif bağışıklama gerçekleştirilir ve annenin HBs durumu belirlenir. Annede HBsAg’nin tespit edilmesi durumunda yeni doğana doğumdan sonraki yedi gün içinde HBV immünglobulin verimi telafi edilebilir. Ancak bu önlemin etkinliği zaman aralığı arttıkça azalır.

Doğumdan sonra HBV’ye karşı aşılanan çocuklarda ikinci aşılama bir ay sonra gerçekleştirilir. Diğer aşılar uygulana gelen normal şemaya göre yapılır. Çocuk bir yaşına ulaştığında serolojik kontrol gerçekleştirilmelidir. HBs ve HBe antikor tespiti anneleri HBsAg pozitif olan çocuklarda da gerçekleştirilmelidir.

Hangi tedavi olanakları ve önleyici imkanlar mevcuttur?

Daha önceden biliniyor olsa da yeni teşhis edilmiş olsa da Hepatit B’nin tedavisine ilişkin olanaklar mutlaka değerlendirilmelidir. Hem çocuk hem de anne için tedavinin fayda ve zararları tedaviyi yürüten doktorla beraber değerlendirilmelidir.  Karaciğer değeri ALT’nin ve HBV DNA’nın gebelik boyunca en az üç aylık aralıklarla ve doğumdan sonra tespit edilmesi faydalı olacaktır. Özellikle ileri dönem karaciğer hastalıklarında kontroller daha kısa aralıklarla gerçekleştirilmelidir.

Gebelik esnasında Nükleoz(t)id Analog ile antiviral bir tedavi mümkündür.  Böylece mevcut bir tedavi Lamivudin, Telbivudin veya Tenofovir ya da Entecavir ile devam ettirilebilir. Ancak sahip olunan güncel verilere göre Tenofovir ve Telbivudin ilk tercihtir. İnterferon alfa tedavisi hem gebelik döneminde hem de emzirme döneminde kesilmelidir.

Henüz antiviral bir tedaviye başlanmamışsa buna gebelik döneminde başlanabilir.  Bu tedaviye an az doğumdan sonra altı aya kadar devam edilmelidir.

Hepatit B pozitif kadınlar çocuğa bulaşmayı engellemek amacıyla mecburen sezaryen gerçekleştirmek zorunda değildirler. Önemli olan yenidoğanın derhal hem pasif hem de aktif olarak bağışıklanmasıdır.

HBV enfeksiyonuna rağmen emzirmek?

Test sonucu HBeAg pozitif veya HBsAg pozitif olan ve kanlarında yüksek sayılarda virüs bulunan anneler çocuklarını emzirmemelidir. Bu durum çocuklar doğru bir şekilde bağışıklanmış olsa de geçerlidir.

Buna karşın “sadece” HBsAg pozitif olan anneler, yenidoğanın öneriler uyarınca Hepatit B’ye karşı doğumdan hemen sonra aktif ve pasif olarak bağışıklanması ve önerilen diğer aşılarında yapılması halinde çocuklarını endişe etmeksizin emzirebilirler.

Araştırma verileri, viral tedavi kapsamında kullanılan Nükleos(t)id Analogların anne sütünde tespit edilebildiğini göstermiştir.  Ancak bunun yenidoğan için bir sağlık riski teşkil edip etmediğine ilişkin henüz bir veri mevcut değildir. Prensip olarak daima tedaviyi yürüten doktorla enfeksiyon riski ve emzirmenin faydaları değerlendirilmelidir.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von netdoktor.ch


Autoren:
Univ.Prof. Dr.Prm. Markus Peck-Radosavljevic
Medizinisches Review:
Univ.Prof. Dr.Prm. Markus Peck-Radosavljevic
Redaktionelle Bearbeitung:

Aktualisiert am:
Quellen

Impfplan Österreich 2014: Evidenzbasierte Empfehlungen des nationalen Impfgremiums; http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/8/9/4/CH1100/CMS1389365860013/impfplan2014.pdf
Cornberg M et al.: Aktualisierung der S3-Leitlinie. Z Gastroenterol 2011; 49: 871-930
 

Weitere Artikel zum Thema

Hepatitis B ist eine Entzündung der Leber, die durch eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus entsteht. Sie zählt zu den häufigsten Virusinfektionen.

Hepatitis C ist eine Entzündung der Leber, ausgelöst durch eine Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus. Alles zu Ansteckung, Verlauf und Therapie.

zur Übersicht
Newsletter-Anmeldung
×
Newsletter Anmeldung Hintergrund